• Om Optor

Om Optor

Optor AB är ett moderbolag till en växande grupp företag med olika verksamhetsinriktningar. Optor AB tillhandahåller det som behövs för att dessa företag ska växa och utvecklas. Det kan vara allt ifrån försäljningsstöd, affärsutveckling, verksamhetsutveckling och processutveckling. Optor AB tillhandahåller också en gemensam plattform med tjänster såsom ekonomi/redovisning, avtalshantering, ledningssystem mm.

Är du entreprenör och har ett eget bolag som du vill utveckla vidare kontakta gärna oss för en diskussion. 

 

Mission

Ett bolag som ökar värdet på sina dotterbolag genom genomarbetade affärsideér, väl fungerande ledningssystem och effektiva verksamheter.

 

Vision

Gott företagande, goda affärer

Optors historia

Optors grundare har olika bakgrund och träffades i samband med ett gemensamt bolagsengagemang. De upptäckte då att de delade många värderingar om hur ett företag bör fungera för att det ska lyckas. De såg att både nystartade och befintliga bolag saknade vissa bitar som behövs för att bolagen ska kunna växa med lönsamhet. 2016 bildades Optor för att utveckla dessa företag.

Utifrån ett 100-tal genomförda verksamhetsmätningar inom de mest varierande branscher och hos företag i olika utvecklingsfaser upptäcktes att de områden som vanligtvis har störst förbättringspotential är hur företaget jobbar med kunder, systematisk verksamhetsutveckling och processer. Därför erbjuder vi inom vårt dotterbolag Optor Consulting AB stöd både för att identifiera de faktiska förbättringsbehoven och lösningar för att förbättra verksamheten.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.